Gerbariy

Bu yerda dala tadqiqotlari davomida yog’ilgan hamda O’zbekiston milliy gerbariysida saqlanayotgan gerbariylar haqida ma’lumotlar va ularning fotolari joylashtirladi